Till innehåll på sidan Search
Tiveden National Park
Två människor tittar ut över sjön från en gångbro.

Pictures of entrances etc.

Main entrance

Huvudentrén.

Main entrance: entrance 

Informations- och rastplats.

Main entrance: information and picnic site

Huvudentrén.

Main entrance: toilets and refuse sorting 

En gångbro i trä över en glittrande sjö.

Main entrance: plattform at Östgötaviken in lake Stora Trehörningen (foto: Henrik Lindvall)

Vitsand

Entré och servicebyggnad.

Vitsand entrance: toilets, dressing rooms and refuse sorting.

Gångväg gjort av  trä för bättre framkomlighet i skogen.

Vitsand entrance: plattform at beach

Spång, gångbrygga i förgrunden. Bakom ser man den glittrande sjön.

Vitsand entrance: plattform at lake Stora Trehörningen

Metesjön

Vindskydd, en byggnad i trä.

Metesjön: Wind shelter (with toilet nearby)