Till innehåll på sidan Search
Store Mosse National Park
Grävmaskin på mossen under restaureringsarbetet.

Restoration of the exploited peat land

About the activity

Time

All Year

×