Till innehåll på sidan Åtså
Stora Sjöfallet / Stuor Muorkke suoddjimpárkka
En kvinna sitter på en höjd och blickar ut över bergen.

Buorisboahtem!

Boadáldagá gájkka suoddjimpárkajda Laponian li goappásj tjoahkkebájke Jåhkåmåhkke ja Jiellevárre.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.