Till innehåll på sidan Åtså
Stora Sjöfallet / Stuor Muorkke suoddjimpárkka
Skylt i förgrunden fjäll i bakgrunden blå himmel med moln.

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Boadáldagá gájkka suoddjimpárkajda Laponian li goappásj tjoahkkebájke Jåhkåmåhkke ja Jiellevárre.

 

Illustrerad karta över Stuor Muorkke
Stora sjöfallet. Liberkartor

 

Vuolgget Jielleváres ja Jåhkåmåhkes

Jåvsådittjat Stora Sjöfallet/Stuor Muorke suoddjimpárkkaj la máhttelis vuolgget goappátjagá Jielleváres ja Jåhkåmåhkes. Jielleváre tågastasjåvnnåj manni moadda tåga bäjvváj. Jåhkåmåhkes bussajn mánná Bårjjåsa milta ja dassta manov joarkká Vägen Västerut milta mij manná suoddjimpárkkaj.

Väddjagåvvidibme Jåhkåmåhkes Laponia naturumij

Väddjagåvvidibme Jåhkåmåhkes Laponia naturumij, bájkoj 140 kilomehtera, bájkoj 1 tijmav ja 45 minuvta. Stuoreda kártav dárkkelap väddjagåvvidibmáj.

Bijlla, bussa jali helikopter?

Háledimsajijs Jielleváren ja Julevun gávnnu bussatrafijkka várrebájkijda ja várrebájkijs. Bijllalájggim gávnnu gájkka tjoahkkebájkijn. Suoddjimpárkajn la máhttelis mannat helikoperijn, dájvvalakhálediddjijn, táksihálediddjij säjvvomj suoddjimpárkaj ålggolin.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.